• Sofia   RIBEIRO  

Sofia RIBEIRO : Skyggeordfører for udtalelse - 8. valgperiode 

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien  
- EMPL_AD(2018)616742 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om den økonomiske politik i euroområdet  
- EMPL_AD(2017)606272 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om fremme af samhørighed og udvikling i regionerne i EU's yderste periferi: anvendelse af artikel 349 i TEUF  
- AGRI_AD(2017)599568 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om arbejdsvilkår og usikker ansættelse  
- AGRI_AD(2017)592286 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om status for fiskebestande og fiskerisektorens socioøkonomiske situation i Middelhavsområdet  
- EMPL_AD(2016)585527 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om den nye alliance for fødevaresikkerhed og ernæring  
- AGRI_AD(2016)575117 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar  
- EMPL_AD(2016)571682 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015  
- EMPL_AD(2015)560781 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter  
- AGRI_AD(2015)552126 -  
-
AGRI