Steeve BRIOIS : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Løsgængere
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Frankrig)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Frankrig)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionaludviklingsudvalget
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Canada
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionaludviklingsudvalget

Stedfortræder 

 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 27-07-2015 / 18-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om internetkonnektivitet med henblik på vækst, konkurrencedygtighed og samhørighed: et europæisk gigabitsamfund og 5G  
- REGI_AD(2017)597520 -  
-
REGI 
UDTALELSE om årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015  
- REGI_AD(2017)593948 -  
-
REGI 
UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017  
- REGI_AD(2017)595492 -  
-
REGI 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) FR  
 

J’ai voté pour ce rapport qui vise à lever l’immunité parlementaire d’un député ayant arraché une caméra des mains d’un caméraman pendant qu’il filmait sa maison à environ 200 m. J’ai soutenu cette levée d’immunité qui apparaît comme suffisamment sérieuse et précise.

Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce texte qui vise à moderniser et remplacer la directive 2009/22/CE du 23 Avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs. Le rapport respectant la souveraineté des États, il n’y a donc aucune raison de s’y opposer.

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) FR  
 

Je me suis abstenu sur ce rapport technique qui vise à régulariser un accord non seulement existant mais ancien, avec un pays ami, pour tenir compte de l’adhésion de la Croatie.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om personer med Downs syndrom  
- P8_DCL(2016)0118 - Bortfaldet  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Åbningsdato : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal underskrifter : 69 - 22-02-2017
Skriftlig erklæring om Tyrkiets anerkendelse af folkemordet i 1915 på armeniere, kaldæere/assyrere/syrere og pontiske grækere  
- P8_DCL(2016)0102 - Bortfaldet  
Dominique BILDE , Milan ZVER , Zigmantas BALČYTIS , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Peter van DALEN , Gerolf ANNEMANS , Mireille D'ORNANO , Steeve BRIOIS , Marie-Christine BOUTONNET  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 23 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om Aspergers syndrom  
- P8_DCL(2016)0099 - Bortfaldet  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 51 - 13-12-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse