Petras AUŠTREVIČIUS
 • Petras
  AUŠTREVIČIUS
 • Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
 • Medlem
 • Litauen Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 • Fødselsdato: 16. maj 1963, Vilnius

Indlæg på plenarmødet

232

Cambodja, især sagen om Kem Sokha

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.3)

Ophavsret på det digitale indre marked (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

Status for forbindelserne mellem EU og USA (A8-0251/2018 - Elmar Brok)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.6)

Status for forbindelserne mellem EU og Kina (A8-0252/2018 - Bas Belder)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.7)

Den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau (forhandling)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1)

Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.3)

Rusland, navnlig sagen vedrørende den politiske fange Oleg Sentsov

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (forhandling)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (forhandling) (2)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Ordfører for betænkning

3

Skyggeordfører for betænkning

7

BETÆNKNING om samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi

REGI
23-05-2018 A8-0184/2018

BETÆNKNING om statsløshed i Syd- og Sydøstasien

AFET
04-05-2017 A8-0182/2017

BETÆNKNING om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU

AFET
14-10-2016 A8-0290/2016

BETÆNKNING om revision af den europæiske naboskabspolitik

AFET
19-06-2015 A8-0194/2015

Ordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

AFET
11-04-2017 AFET_AD(2017)599716

Skyggeordfører for udtalelse

7

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

UDTALELSE om kvinders rettigheder i landene i Det Østlige Partnerskab

AFET
11-10-2016 AFET_AD(2016)585433

UDTALELSE om en EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)583952

UDTALELSE om "På vej til en europæisk energiunion"

AFET
16-09-2015 AFET_AD(2015)565044

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

AFET
06-07-2015 AFET_AD(2015)555011

UDTALELSE om europæisk energisikkerhedsstrategi

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Institutionelt beslutningsforslag

331

Fælles beslutningsforslag Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Fælles beslutningsforslag om Cambodja, især sagen om Kem Sokha

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Fælles beslutningsforslag Om Uganda - anholdelse af parlamentsmedlemmer fra oppositionen

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om autonome våbensystemer

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Forslag til beslutning om autonome våbensystemer

05-09-2018 B8-0355/2018

Fælles beslutningsforslag om Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Fælles beslutningsforslag om Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Individuelt beslutningsforslag

1

Skriftlige erklæringer

8

Skriftlig erklæring om bevarelse af mindet om ofrene for holocaust og støtte til oprettelse af holocaust-mindecenteret Babij Jar

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Bortfaldet

Detaljer

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 135 - 13-03-2017

Skriftlig erklæring om krav til det transeuropæiske transportnet (TEN-T) for at støtte regional tilgængelighed

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Bortfaldet

Detaljer

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 106 - 13-03-2017

Skriftlig erklæring om nemmere adgang for regionale og lokale myndigheder til de europæiske struktur- og investeringsfonde

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Bortfaldet

Detaljer

Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS

Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 58 - 13-12-2016

Skriftlig erklæring om fordoblingen af Nord Stream-rørledningens kapacitet

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Bortfaldet

Detaljer

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Åbningsdato : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal underskrifter : 182 - 08-06-2016

Skriftlig erklæring om organdonation

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Bortfaldet

Detaljer

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Åbningsdato : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal underskrifter : 113 - 08-06-2016

Skriftlig erklæring om flysikkerhed og farlige militærflyvninger

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Bortfaldet

Detaljer

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Åbningsdato : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal underskrifter : 106 - 06-01-2016

Skriftlig erklæring om ophør af dyreforsøg

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Bortfaldet

Detaljer

Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV

Åbningsdato : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal underskrifter : 60 - 08-12-2015

Skriftlig erklæring om kanalisering af EU-bistand til terrororganisationer

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Bortfaldet

Detaljer

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Åbningsdato : 09-02-2015
Frist : 09-05-2015
Antal underskrifter : 65 - 11-05-2015

Skriftlige forespørgsler

70

  Ostrovets NPP stress tests' recommendations

11-07-2018 E-003836/2018 Kommissionen

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Kommissionen

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Rådet

  Introduction of the GSP+ system in Pakistan

03-07-2018 E-003669/2018 Kommissionen

  Gazprom's acquittal instead of sanctions

17-05-2018 P-002663/2018 Kommissionen

  VP/HR - Harassment and persecution of lawyers in Azerbaijan

27-03-2018 E-001834/2018 Kommissionen

VP/HR - Syrisk sikkerhedsembedsmand i Italien på trods af EU's sanktioner

19-03-2018 E-001661/2018 Kommissionen

NF/HR - Gennemførelse af EU's sanktioner over for Rusland

12-03-2018 E-001509/2018 Kommissionen

Mundtlige forespørgsler

27

Gennemførelse af Rådets retningslinjer om LGBTI-personer i forhold til situationen i Tjetjenien

25-06-2018 O-000072/2018 Kommissionen

Større forespørgsel - VP/HR - EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer

21-03-2018 O-000032/2018 Kommissionen

Et EU-forbud mod transport af vilde cirkusdyr

16-05-2017 O-000042/2017 Kommissionen

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Kommissionen

Større forespørgsel - Opfølgning på skandalen om importeret brasiliansk kød

12-04-2017 O-000029/2017 Kommissionen

Menneskehandel

24-03-2017 O-000024/2017 Kommissionen

VP/HR - Mediefrihed i Georgien: sagen Rustavi 2

08-03-2017 O-000015/2017 Kommissionen

EU-forbud mod transport af vilde cirkusdyr

14-02-2017 O-000013/2017 Kommissionen

Håndtering af problemet med forsvundne migrantbørn i Europa

03-02-2017 O-000009/2017 Kommissionen

Situationen i Italien efter jordskælvene

14-11-2016 O-000139/2016 Kommissionen

Forespørgsler

3

VP/HR - EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer

21-03-2018 G-000003/2018 Kommissionen

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017 Kommissionen

Opfølgning på skandalen om importeret brasiliansk kød

12-04-2017 G-000004/2017 Kommissionen

Skriftlige stemmeforklaringer

209

 

En fælles digital portal (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

The Single Digital Gateway is a great proposal which would help to develop a so called `one stop shop` on-line for all the principal EU`s administrative procedures. If all the basic administrative procedures would be simplified and available on-line, it would help citizens and businesses to handle paperwork on-line much faster. This would really make people`s life simpler.

 

Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

EU`s mobility sector is overcoming drastic changes with popularisation of electric vehicles and technology. This proposal aims at introducing Europe on the Move agenda which would essentially prepare citizens and business for a transition towards enviromentaly friendly and competitive mobility. A broad strategy needs to be applied in order to enable all the users of mobility sector to benefit from the changes as well as to facilitate a necessary environment and skills.

 

To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

13-09-2018

All the citizens of the European Union have the right to products of the same quality. Although it sounds very straightforward and probably nobody would disagree with that but it has been proved that the reality is rather different. I call it an illegal and degrading business practice. In such situation there is a clear need of EU regulation on it. Consumer preferences can no longer serve as a pretext for lowering quality. In the European Union there are neither products nor citizens of the second class. So I voted in favor of this report and I strongly believe that we will find the European solution to this issue. Our citizens will no longer need to worry about such basic rights which are the basis of the EU Single Market.

 

Situationen i Ungarn (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)

12-09-2018

The European Union is not only a peace project or a common market but the most importantly it is a union of commom values based on democracy, rule of law and human rights. All the Member States are bound to respect, defend and promote these values. We should never forget it. And Hungary is not an exception. Unfortunatley, the situation there represents a high risk of a serious breach of the essential values of European Union. We can not close our eyes and pretend that nothing is happening. Although it might be a comfortable position for the moment but it might lead to the catastrophic results in the future.

 

Automatvåbensystemer (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)

12-09-2018

I voted in favour of this resolution. Uncontrolled weapons, without any human control cannot be produced or circulated and should be completely banned. They can really become a so-called `killer robots` deciding on life and death matters which might pose risk to society without any legal accountability. I supported the reports call for EU to start international negotiations aimed at banning these autonomous weapons system worldwide.

 

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski)

11-09-2018

I have supported this proposal, because these countries had suffered the natural disasters in 2017 summer, which had the vast negative implications for these countries living conditions, infrastructure and natural environment. In order to sustain these regions prosperity, we should provide so necessary financial aid. The European Union Solidarity Fund will provide €16,918,941 for Lithuania, €12,279,244 for Poland, €2,258,225 for Bulgaria and Greece will obtain €2,535,796. These regions deserved our support and assistance, which will be a significant factor to reconstruct them and to raise their economy.

 

Forslag til ændringsbudget nr. 4: anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan)

11-09-2018

I have supported this necessary amendment in order to provide so neededed aid support for Bulgaria, Greece Lithuania and Poland after their experienced natural disasters in summer of 2017.

 

Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

11-09-2018

I am very supportive to the European Parliament`s decision to secure post-Brexit regional funding to Northern Ireland which remains one of the poorest regions in North Western Europe. The cohesion funds in Northern Ireland contribute to economic and social development in the context of the Peace Process. PEACE and Interreg fund are crucial for the country`s peaceful future`s development.

 

Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

11-09-2018

This is a very important proposal and analysis of what is needed in order to boost EU border regions, which together combined make around 40 percent of EU territory. I am pleased that the Commission is ready to propose legal and funding solutions to eliminate cross-border obstacles and ensure better cooperation among authorities. Border regions need to have sufficient access to public services and transport network in order to be able to accelerate their development.

 

Det Europæiske Solidaritetskorps (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)

11-09-2018

I see the program of the European Solidarity Corps as a good opportunity for young people to contribute to solidarity in the European Union by volunteering in the social field, by participating in projects with refugees and by serving the people who need it the most. This platform should be as inclusive as possible, allowing all young Europeans to take part in it, irrespective of their country of origin, their family`s economic situation and also with a focus on particularly to young people with disabilities. Investment in young people is investment in our future, the European future. Thus, I sincerely congratulate this initiative and wish for it to be as successful as Erasmus program has become.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G302
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G302
  1047 Brussels