• Jean   ARTHUIS  

Jean ARTHUIS : Skyggeordfører for betænkning - 8. valgperiode