Eleonora EVI : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Udvalget for Andragender 
Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina 

Stedfortræder 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Eleonora EVI  
Eleonora EVI 

På EP NEWSHUB

Kontakt