Martina WERNER : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Stedfortræder 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om International Handel
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Canada
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om International Handel

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling!  
- ITRE_AD(2018)622172 -  
-
ITRE 
UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om civilretlige bestemmelser om robotteknologi  
- ITRE_AD(2016)583918 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse  
- ITRE_AD(2015)544342 -  
-
ITRE 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse