Jakob von WEIZSÄCKER : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 06-01-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 06-01-2019 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Økonomi- og Valutaudvalget
  • 14-07-2014 / 06-01-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
  • 19-01-2017 / 06-01-2019 : Økonomi- og Valutaudvalget

Stedfortræder 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 19-01-2017 / 06-01-2019 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer