• Maria   HEUBUCH  

Maria HEUBUCH : Skyggeordfører for udtalelse - 8. valgperiode 

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)  
- DEVE_AD(2018)629615 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)  
- DEVE_AD(2018)629619 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter  
- DEVE_AD(2018)628552 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation  
- AGRI_AD(2018)625364 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling  
- AGRI_AD(2018)623918 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden  
- DEVE_AD(2018)626670 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om styring af globaliseringen: handelsaspekter  
- DEVE_AD(2018)619291 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak  
- DEVE_AD(2018)620878 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om fremtiden for fødevarer og landbrug  
- DEVE_AD(2018)619225 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme  
- DEVE_AD(2018)618133 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om opsigelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne  
- DEVE_AD(2018)615505 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om opsigelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne  
- DEVE_AD(2018)615384 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om henstilling til Rådet om det foreslåede forhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med New Zealand  
- AGRI_AD(2017)608081 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om korruption og menneskerettigheder i tredjelande  
- DEVE_AD(2017)602794 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om en europæisk indsat for bæredygtighed  
- AGRI_AD(2017)600908 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer  
- AGRI_AD(2017)597445 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om initiativ vedrørende ressourceeffektivitet: mindre madspild, større fødevaresikkerhed  
- AGRI_AD(2017)595767 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler  
- DEVE_AD(2016)585778 -  
-
DEVE 
UDKAST TIL UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side  
- DEVE_AD(2016)580693 -  
-
DEVE