• Maria   HEUBUCH  

Maria HEUBUCH : Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) - 8. valgperiode 

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om støtte og incitamenter til at få kvinder fra landdistrikter i arbejde  
- P8_DCL(2016)0024 - Bortfaldet  
Viorica DĂNCILĂ , Clara AGUILERA , Maria NOICHL , Paolo DE CASTRO , Eric ANDRIEU , Marc TARABELLA , Czesław Adam SIEKIERSKI , Mairead McGUINNESS , Esther HERRANZ GARCÍA , Ulrike MÜLLER , Maria HEUBUCH  
Åbningsdato : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal underskrifter : 151 - 08-06-2016
Skriftlig erklæring om fortsat EU-støtte til foranstaltninger til udryddelse af polio  
- P8_DCL(2015)0008 - Afsluttet ved flertalsbeslutning  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Åbningsdato : 09-03-2015
Frist : 09-06-2015
Dato for vedtagelse : 09-06-2015
Underskriftsliste : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Antal underskrifter : 404 - 10-06-2015