• Nicola   CAPUTO  

Nicola CAPUTO : Forslag til EU-retsakt - 8. valgperiode 

Medlemmerne kan anmode Europa-Kommissionen om at fremsætte forslag til en EU-retsakt (en ny retsakt eller en ændring af en eksisterende retsakt). Forretningsordenens artikel 47

Forslag til EU-retsakt om forbedring af tapningen af plasma i Den Europæiske Union  
- B8-0591/2018  
Forslag til EU-retsakt om styrkelse af landbrugernes stilling i fødevareforsyningskæden  
- B8-0303/2017  
Forslag til EU-retsakt om forskelle i produkters indholdsdeklaration, sammensætning og smag på markederne i central-/østeuropæiske og vesteuropæiske EU-medlemsstater  
- B8-0301/2017