Gianluca BUONANNO : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Løsgængere
 • 15-06-2015 / 05-06-2016 : Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 05-06-2016 : Lega Nord (Italien)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 05-06-2016 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 14-07-2014 / 05-06-2016 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 25-06-2015 / 05-06-2016 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 27-07-2015 / 09-11-2015 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 12-11-2015 / 05-06-2016 : Udviklingsudvalget
 • 12-11-2015 / 05-06-2016 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Svar på spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Svar på medlemmernes forespørgsler til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om funktionel analfabetisme  
- P8_DCL(2016)0041 - Bortfaldet  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Edouard FERRAND , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Sophie MONTEL  
Åbningsdato : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal underskrifter : 32 - 27-07-2016
Skriftlig erklæring om kemikalieoverfølsomhed  
- P8_DCL(2016)0018 - Bortfaldet  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Zigmantas BALČYTIS , Edouard FERRAND , Dominique BILDE  
Åbningsdato : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal underskrifter : 24 - 08-06-2016
Skriftlig erklæring om progeria  
- P8_DCL(2016)0016 - Bortfaldet  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Gianluca BUONANNO , Hannu TAKKULA , Marek PLURA , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Dominique MARTIN , Joëlle MÉLIN  
Åbningsdato : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal underskrifter : 54 - 25-05-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse