Morten PETERSEN : Hjem 

Næstformand 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

Medlem 

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet 

Stedfortræder 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater 

Seneste aktiviteter 

Kontakt