Rikke-Louise KARLSSON : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 20-02-2018 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem
 • 21-02-2018 / 01-07-2019 : Løsgængere

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 15-10-2015 : Dansk Folkeparti (Danmark)
 • 16-10-2015 / 01-07-2019 : Independent (Danmark)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget for Andragender
 • 14-07-2014 / 10-05-2016 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 15-09-2014 / 10-05-2016 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 10-05-2016 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 19-01-2017 / 13-02-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget for Andragender
 • 14-02-2017 / 01-07-2019 : Underudvalget om Menneskerettigheder

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 02-09-2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om ophør af dyreforsøg  
- P8_DCL(2015)0034 - Bortfaldet  
Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV  
Åbningsdato : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal underskrifter : 60 - 08-12-2015

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse