Rikke-Louise KARLSSON : Bidrag til plenardebatter 

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 194 og artikel 162, stk. 11

Kontakt