Jørn DOHRMANN : Hjem 

Formand 

Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg 

Medlem 

CPDE  
Delegationsformandskonferencen 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
Delegationen for Forbindelserne med Palæstina 
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen 

Stedfortræder 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine 
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest 

Seneste aktiviteter 

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side  
- AGRI_AD(2018)626968 -  
-
AGRI 
Skyggeordfører for udtalelse 
UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side  
- AGRI_AD(2018)627628 -  
-
AGRI 
Skyggeordfører for udtalelse 

Kontakt