Ulla TØRNÆS
  • Ulla
    TØRNÆS
  • Danmark
  • Fødselsdato: 4. september 1962, Esbjerg

Indlæg på plenarmødet

7

Arbejdskraftsmobilitet (forhandling)

15-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-15(14)

Fremme af lønmodtagernes andel i kapitalen (forhandling)

10-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-10(5)

Skyggeordfører for betænkning

8

BETÆNKNING om fremskridt i retning af bedre regulering af det indre marked

IMCO
01-10-2015 A8-0278/2015

BETÆNKNING om EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked

IMCO
24-07-2015 A8-0244/2015

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter

IMCO
11-06-2015 A8-0186/2015

Skyggeordfører for udtalelse

13

UDTALELSE om strategien for det indre marked

EMPL
19-04-2016 EMPL_AD(2016)575291

UDTALELSE om ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder

EMPL
27-01-2016 EMPL_AD(2016)571705

UDTALELSE På vej mod en akt for det digitale indre marked

EMPL
16-11-2015 EMPL_AD(2015)560716

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav vedrørende emissionsgrænser for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner

IMCO
24-06-2015 IMCO_AD(2015)549464

UDTALELSE om udnyttelse af potentialet i forskning og innovation i den blå økonomi for at skabe vækst og beskæftigelse

EMPL
02-06-2015 EMPL_AD(2015)552096

UDTALELSE om programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT): Status og udsigter for fremtiden

EMPL
29-05-2015 EMPL_AD(2015)549312

UDTALELSE om årsrapporter om nærhed og proportionalitet 2012-2013

EMPL
29-05-2015 EMPL_AD(2015)549221

UDTALELSE om investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen

EMPL
20-04-2015 EMPL_AD(2015)549168

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om personlige værnemidler

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

UDTALELSE om gennemgang af rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)544340

Skriftlige erklæringer

2

Skriftlig erklæring om fremme af mobilitet på arbejdsmarkedet for fitness-uddannede gennem anerkendelse af deres færdigheder og kvalifikationer

11-11-2015 P8_DCL(2015)0067 Bortfaldet

Detaljer

Antanas GUOGA , Pavel TELIČKA , Santiago FISAS AYXELÀ , Brando BENIFEI , Marc TARABELLA , Sofia SAKORAFA , Lefteris CHRISTOFOROU , Theodoros ZAGORAKIS , Ulla TØRNÆS , Bogdan Brunon WENTA , Angel DZHAMBAZKI , Demetris PAPADAKIS , Seán KELLY

Åbningsdato : 11-11-2015
Frist : 11-02-2016
Antal underskrifter : 51 - 12-02-2016

Skriftlig erklæring om et "Europæisk År for Iværksætterkultur"

11-11-2015 P8_DCL(2015)0065 Bortfaldet

Detaljer

Emil RADEV , Antonio TAJANI , Othmar KARAS , Tom VANDENKENDELAERE , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Helga STEVENS , Jonás FERNÁNDEZ , Theresa GRIFFIN , Dita CHARANZOVÁ , Martina DLABAJOVÁ , Jana ŽITŇANSKÁ , Ulla TØRNÆS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Alain LAMASSOURE , Paul RÜBIG , Mariya GABRIEL , Eva MAYDELL

Åbningsdato : 11-11-2015
Frist : 11-02-2016
Antal underskrifter : 218 - 12-02-2016

Skriftlige forespørgsler

28

Forordning om sælprodukter (EU) nr. 2015/1775

28-01-2016 E-000748/2016 Kommissionen

Forordning om sælprodukter (EU) 2015/1775

28-01-2016 E-000747/2016 Kommissionen

Manglende digitale færdigheder på det digitale indre marked

19-01-2016 E-000333/2016 Kommissionen

Forordning for sælprodukter (EU) 2015/1775

06-11-2015 E-014520/2015 Kommissionen

Nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer

20-10-2015 E-013977/2015 Kommissionen

Cabotagekørsel og udstationering af arbejdstagere

01-10-2015 P-013406/2015 Kommissionen

Perspektiver for indgåelse af parallelaftale vedrørende Europol og Eurojust

02-09-2015 P-012311/2015 Kommissionen

Perspektiver for indgåelse af parallelaftale vedrørende Europol og Eurojust

31-08-2015 E-012261/2015 Rådet

Politiske kriterier for indgåelse af parallelaftale

31-08-2015 E-012257/2015 Rådet

Politiske kriterier for indgåelse af parallelaftaler

31-08-2015 P-012255/2015 Kommissionen

Mundtlige forespørgsler

3

Ifølge Europol er mindst 10 000 flygtningebørn forsvundet

10-02-2016 O-000025/2016 Kommissionen

Ifølge Europol er mindst 10 000 flygtningebørn forsvundet

10-02-2016 O-000024/2016 Rådet

Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler

05-05-2015 O-000046/2015 Kommissionen