Zdzisław KRASNODĘBSKI : Hjem 

Næstformand 

PE  
Europa-Parlamentet 

Ansvarsområder som næstformand: 

  • Spørgetid
  • Lægetjenesten
  • Arbejdsgruppen om Informations- og Kommunikationspolitik, medlem
  • Arbejdsgruppen om Bygninger, Transport og Grønt Parlament
  • Arbejdsgruppen om en Innovationsstrategi for IKT, medlem
  • Ad hoc-arbejdsgruppe om implementering af sikkerhedsrelaterede foranstaltninger og politikker, medlem
  • Bestyrelsen for Den Europæiske Borgerpris, medlem
  • Stedfortræder for formanden vedr. naboskabspolitikken (øst/Euronest), (hovedansvarlig)
  • Stedfortræder for formanden vedr. Østersøområdet, de nordiske lande og Arktis
  • Stedfortræder for formanden vedr. Centralasiatiske lande

Medlem 

BURO  
Europa-Parlamentets Præsidium 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater 

Stedfortræder 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
Kultur- og Uddannelsesudvalget 
Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar 
Delegationen for Forbindelserne med Israel 

Seneste aktiviteter 

Zdzisław KRASNODĘBSKI  
Zdzisław KRASNODĘBSKI 

På EP NEWSHUB

Kontakt