Monika VANA : Hjem 

Medlem 

Regionaludviklingsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand 

Stedfortræder 

Budgetudvalget 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater 

Seneste aktiviteter 

Kontakt