Maria ARENA : Hjem 

Formand 

Underudvalget om Menneskerettigheder 

Medlem 

CPCO  
Udvalgsformandskonferencen 
Udenrigsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament 
Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU 

Stedfortræder 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Kontakt