Janice ATKINSON : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati - Medlem
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Løsgængere
 • 20-10-2014 / 14-06-2015 : Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati - Medlem
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa - Medlem
 • 16-06-2015 / 01-07-2019 : Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa - Næstformand

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-10-2015 : United Kingdom Independence Party (Det Forenede Kongerige)
 • 02-10-2015 / 01-07-2019 : Independent (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

 • 30-11-2016 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 27-07-2015 / 29-11-2016 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 09-11-2015 / 29-11-2016 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 02-03-2016 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse