Andrew LEWER
  • Andrew
    LEWER
  • Det Forenede Kongerige
  • Fødselsdato: 18. juli 1971, Burnley

Indlæg på plenarmødet

18

EU-undervisning i skolen (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.13)

EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)

28-10-2015 P8_CRE-REV(2015)10-28(8.9)

Skyggeordfører for betænkning

11

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarv

CULT
17-11-2016 A8-0340/2016

BETÆNKNING om EU-undervisning i skolen

CULT
03-02-2016 A8-0021/2016

BETÆNKNING om fremme af unges iværksættervirksomhed via uddannelse og erhvervsuddannelse

CULT
22-07-2015 A8-0239/2015

BETÆNKNING om den bymæssige dimension af EU's politikker

REGI
26-06-2015 A8-0218/2015

BETÆNKNING om opfølgning på implementeringen af Bolognaprocessen

CULT
31-03-2015 A8-0121/2015

Ordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om internetkonnektivitet med henblik på vækst, konkurrencedygtighed og samhørighed: et europæisk gigabitsamfund og 5G

REGI
23-03-2017 REGI_AD(2017)597520

Skyggeordfører for udtalelse

21

UDTALELSE om forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi

REGI
10-02-2017 REGI_AD(2017)589280

UDTALELSE om årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015

REGI
07-02-2017 REGI_AD(2017)593948

UDTALELSE om årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig

REGI
26-01-2017 REGI_AD(2017)592212

UDTALELSE An integrated European Union policy for the Arctic

REGI
07-12-2016 REGI_AD(2016)589342

UDTALELSE om investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport

CULT
14-10-2016 CULT_AD(2016)582241

UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2016

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked

CULT
15-07-2016 CULT_AD(2016)578729

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU

CULT
24-06-2016 CULT_AD(2016)578762

UDTALELSE om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag

REGI
25-05-2016 REGI_AD(2016)580479

UDTALELSE om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag

CULT
02-05-2016 CULT_AD(2016)577048

Institutionelt beslutningsforslag

13

Forslag til beslutning om situationen i Italien efter jordskælvene

23-11-2016 B8-1291/2016

Forslag til beslutning om europæisk volontørtjeneste

19-10-2016 B8-1134/2016

Forslag til beslutning om situationen i Venezuela

01-06-2016 B8-0724/2016

Forslag til beslutning om systematiske massemord på religiøse mindretal begået af ISIS

27-01-2016 B8-0154/2016

Fælles beslutningsforslag om de seneste afsløringer af korruption på højt niveau i FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Forslag til beslutning om de seneste afsløringer om korruptionsager på højt niveau i FIFA

08-06-2015 B8-0571/2015

Forslag til beslutning om ødelæggelse af kulturelle mindesmærker begået af ISIS/Daesh

27-04-2015 B8-0389/2015

Fælles beslutningsforslag om situationen i Venezuela

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Forslag til beslutning om situationen i Venezuela

06-03-2015 B8-0238/2015

Skriftlige erklæringer

3

Skriftlig erklæring om anlæggelsen af den strategiske transportvej Via Carpathia i EU's østlige regioner

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Bortfaldet

Detaljer

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Åbningsdato : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal underskrifter : 61 - 08-06-2016

Skriftlig erklæring om Karpaterregionen i EU

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Bortfaldet

Detaljer

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Åbningsdato : 14-12-2015
Frist : 14-03-2016
Antal underskrifter : 47 - 15-03-2016

Skriftlig erklæring om styrkelsen af det arbejde, som det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder udfører i Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Bortfaldet

Detaljer

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Åbningsdato : 26-10-2015
Frist : 26-01-2016
Antal underskrifter : 64 - 27-01-2016

Skriftlige forespørgsler

6

  Energy Union governance system without local and regional authorities

22-10-2015 E-014085/2015 Rådet

  Excise duty change to allow government support for small cider producers

24-06-2015 E-010226/2015 Kommissionen

  Euronews funding

14-04-2015 E-005893/2015 Kommissionen

  Future direction of Euronews

14-04-2015 E-005892/2015 Kommissionen

  Cider duty ruling

13-04-2015 E-005839/2015 Kommissionen

  Swiss breach of Directive 2005/36/EC

26-09-2014 E-007169/2014 Kommissionen

Mundtlige forespørgsler

3

Øget terrortrussel

14-12-2015 O-000160/2015 Rådet

SMV'ers adgang til finansiering

13-10-2015 O-000122/2015 Kommissionen

Overtrædelser af handicappede børns menneskerettigheder

08-12-2014 O-000093/2014 Kommissionen

Skriftlige stemmeforklaringer

1

 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

Today the ECR group has voted against the Implementation of the Europe for Citizens programme report.
Whilst we believe that a limited number of areas of this programme, such as European Remembrance projects highlighting important events in Member State history, or town twinning networks, have positive aspects to them and offer some added value, key issues outweigh them.
The ECR group cannot support a call to foster a shared sense of European identity and disapproves of the critical tone used in the report to refer to Eurosceptic views and the results of democratic participation when they turn out to be unfavourable to those seeking greater European Union integration. Such attitudes hamper freedom of speech and have little respect for national sovereignty. In addition, there is no evidence to justify the call for a significant increase in the programme budget, nor is there concrete evidence to support a connection between its budget and the poor success rate. Last but not least, this report's call to allow for a greater role for the European Parliament in decision-making in respect of the programme is more likely to increase the amount of taxpayers’ money going to this programme than it is to increase democratic participation.