Bill ETHERIDGE : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati - Medlem
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Løsgængere
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-10-2018 : United Kingdom Independence Party (Det Forenede Kongerige)
 • 02-10-2018 / 07-10-2018 : Thurrock Independents (Det Forenede Kongerige)
 • 08-10-2018 / 12-02-2019 : Libertarian Party (Det Forenede Kongerige)
 • 13-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionaludviklingsudvalget
 • 19-01-2017 / 13-03-2017 : Regionaludviklingsudvalget
 • 19-01-2017 / 01-10-2017 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

Stedfortræder 

 • 17-02-2016 / 18-01-2017 : Udvalget om International Handel
 • 17-02-2016 / 18-01-2017 : Budgetudvalget
 • 19-01-2017 / 29-08-2017 : Udvalget om International Handel

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) EN  
 

UKIP voted against this non-legislative, non-binding report regarding accessibility to cultural services. Although there are some pertinent points, it is not for the EU to interfere with national tax policies, dictate how much national governments should contribute or invest in cultural services, nor how they should form policy in this area. Furthermore, we oppose calls for increased investment at the expense of the taxpayer; this is for the sole discretion of national governments.

Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv (A8-0395/2017 - Andreas Schwab) EN  
 

UKIP MEPs voted against this legislative first reading report. We believe that it should be left to Member States to regulate professions, and that it is not the task of the Commission to set a proportionality test. UKIP tabled a rejection amendment to this report, which we voted in favour of, as we believe this legislation should not go ahead.

Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) EN  
 

– UKIP voted against this report. It is looking at removing restrictions that Member States have the right to impose. These restrictions include such things as the use of hired goods vehicles with a gross vehicle weight above six tonnes and restricting the use of a vehicle which has been hired in a Member State different from the one where the vehicle is.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse