Paul BRANNEN : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)

Næstformand 

 • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Canada

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 23-10-2016 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 14-07-2014 / 12-02-2017 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 13-02-2017 / 04-04-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Canada

Stedfortræder 

 • 08-07-2014 / 23-10-2016 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove  
- ENVI_AD(2018)618209 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om den nye alliance for fødevaresikkerhed og ernæring  
- AGRI_AD(2016)575117 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden  
- AGRI_AD(2015)564944 -  
-
AGRI 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse