Jane COLLINS : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati - Medlem
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Løsgængere
 • 20-10-2014 / 15-01-2019 : Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati - Medlem
 • 16-01-2019 / 16-04-2019 : Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa - Medlem
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 15-04-2019 : United Kingdom Independence Party (Det Forenede Kongerige)
 • 16-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 28-08-2016 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Stedfortræder 

 • 29-08-2016 / 18-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 19-01-2017 / 29-08-2017 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 19-01-2017 / 15-01-2019 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 19-01-2017 / 15-01-2019 : Retsudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs (omarbejdning) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) EN  
 

. – UKIP MEPs voted against allowing this legislative report to be negotiated among the EU institutions behind closed doors. UKIP believes that legislation should receive full scrutiny from Parliament and that Members should be able to table amendments to the report.

Partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og New Zealand (A8-0327/2017 - Charles Tannock) EN  
 

. – UKIP voted against providing consent to this agreement. We do not support the development of EU foreign policy. New Zealand is a Commonwealth member and we look forward to reinvigorating the UK’s relationship with this country post Brexit. We are pleased to note the strong calls coming from New Zealand for increased trade links among Commonwealth nations.

Indgåelse af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side (A8-0333/2017 - Charles Tannock) EN  
 

. – UKIP voted against this non-legislative and non-binding resolution. We do not support the development of EU foreign policy. New Zealand is a Commonwealth member and we look forward to reinvigorating the UK’s relationship with this country post Brexit. We are pleased to note the strong calls coming from New Zealand for increased trade links amongst Commonwealth nations.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse