Amjad BASHIR : Hjem 

Medlem 

Udenrigsudvalget 
Underudvalget om Menneskerettigheder 
Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene 
Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan 

Stedfortræder 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo 
Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU 

Seneste aktiviteter 

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
Skyggeordfører for udtalelse 
Amjad BASHIR  
Amjad BASHIR 

På EP NEWSHUB

Kontakt