Jonathan ARNOTT : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati - Medlem
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Løsgængere
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 18-01-2018 : United Kingdom Independence Party (Det Forenede Kongerige)
 • 19-01-2018 / 16-04-2019 : Independent (Det Forenede Kongerige)
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetudvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetkontroludvalget
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Budgetudvalget
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Budgetkontroludvalget
 • 14-01-2019 / 01-07-2019 : Budgetudvalget

Stedfortræder 

 • 17-12-2018 / 01-07-2019 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Aftale om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriget Danmark (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

I do not support the role of Eurojust and therefore felt it appropriate to vote against this proposal.

Koordinering af de sociale sikringsordninger (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

As I oppose harmonisation, I cannot support the principle of coordination of social security systems across the EU. On the amendments, I sought to vote to minimise the scope, and then I voted against on the final vote.

Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

I remain concerned by the nature of the European Union’s policies in regards to climate change. I still believe that they are not the right ones to achieve the stated aims, and therefore voted against.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand