Afzal KHAN : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)

Næstformand 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 25-01-2017 / 08-06-2017 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udenrigsudvalget
 • 14-07-2014 / 08-06-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 19-01-2017 / 08-06-2017 : Udenrigsudvalget

Stedfortræder 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetudvalget
 • 14-07-2014 / 08-06-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien
 • 19-01-2017 / 08-06-2017 : Budgetudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces, og suspension af anvendelsen heraf for så vidt angår Bosnien-Hercegovina  
- AFET_AD(2015)546665 -  
-
AFET 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Mindre forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille mindre forespørgsler til skriftlig besvarelse til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 130a, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

En integreret tilgang til sportspolitikken: god forvaltning, tilgængelighed og integritet (A8-0381/2016 - Hannu Takkula) EN  
 

I voted in favour of the report, as it highlights the prominent role of amateur and professional sport not only in the European economy but also in improving the personal health, including mental health, and well-being of people, in promoting shared values, citizenship and intercultural dialogue.

Grænseoverskridende aspekter ved adoptioner (A8-0370/2016 - Tadeusz Zwiefka) EN  
 

I voted in favour of the report as it aims to raise attention to a number of issues surrounding cross-border issues related to adoptions, that have been brought to the attention of Parliament and that require different responses.

Bilateral beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanisme for bananer i handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru (A8-0277/2016 - Marielle de Sarnez) EN  
 

I voted in favour of the proposal as following the decision on signature and provisional application of the Protocol of Accession it is necessary to lay down the procedures to guarantee the effective application of the bilateral safeguard clause and for applying the stabilisation mechanism for bananas as foreseen in the Agreement in respect of Ecuador.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om bekæmpelse af internetmobning og udbredelse af hævnporno  
- P8_DCL(2016)0123 - Bortfaldet  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Åbningsdato : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal underskrifter : 73 - 22-02-2017
Skriftlig erklæring om fremme og beskyttelse af ytringsfrihed og mediefrihed  
- P8_DCL(2016)0010 - Bortfaldet  
Richard SULÍK , Pavel SVOBODA , Bernd LUCKE , Angel DZHAMBAZKI , Igor ŠOLTES , Jean-Marie CAVADA , Javier NART , Helga TRÜPEL , Nicola CAPUTO , István UJHELYI , Afzal KHAN  
Åbningsdato : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Antal underskrifter : 139 - 02-05-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand