Gerolf ANNEMANS : CV 

Originalversion : NL 

CV (Oplysninger offentliggjort alene på medlemmets ansvar)  
Ajourført den: 02/03/2015 

Uddannelse (kvalifikations- og eksamensbeviser) 

  • 1978-1982 : Universitetsuddannelse, Jura: Juridisk kandidateksamen

Politisk karriere 

Hverv i EU-institutioner  
  • 2014-... : Medlem af Europa-Parlamentet

Anden virksomhed 

  • 2000-... : Medlem af kommunalbestyrelsen i Antwerpen

Kontakt