Fredrick FEDERLEY : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Delegationen for Nordisk Samarbejde og for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg 

Stedfortræder 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina 

Seneste aktiviteter 

Igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn (B9-0032/2020) SV  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020) (B9-0035/2020) SV  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
Den Europæiske Ombudsmands virksomhed – årsberetning 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) SV  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt