• Kostas   CHRYSOGONOS  

Kostas CHRYSOGONOS : Ordfører for udtalelse - 8. valgperiode 

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)  
- JURI_AD(2018)628700 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union  
- JURI_AD(2018)621111 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019  
- LIBE_AD(2018)623736 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici  
- JURI_AD(2018)621062 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2013/36/EU og 2014/65/EU  
- JURI_AD(2018)621063 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande  
- LIBE_AD(2018)620997 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016  
- LIBE_AD(2018)613654 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2016  
- LIBE_AD(2018)613648 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2016  
- LIBE_AD(2018)613649 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016  
- LIBE_AD(2018)613650 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016  
- LIBE_AD(2018)613651 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016  
- LIBE_AD(2018)613652 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016  
- LIBE_AD(2018)615183 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2016  
- LIBE_AD(2018)615184 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse  
- LIBE_AD(2018)615185 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne  
- LIBE_AD(2018)615187 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2016: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol  
- LIBE_AD(2018)615188 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge  
- JURI_AD(2017)604691 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse  
- JURI_AD(2017)595729 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet af være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener  
- JURI_AD(2017)592336 -  
-
JURI