• Kostas   CHRYSOGONOS  

Kostas CHRYSOGONOS : Skriftlige stemmeforklaringer - 8. valgperiode 

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Aftale om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriget Danmark (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EL  
 

Η έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης συμφωνίας συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Eurojust και του Βασιλείου της Δανίας αποτελεί ένα ακόμη βήμα καλύτερης συνεργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων κρατών μελών και πολιτών. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Θεωρώ απολύτως αναγκαία την ύπαρξη μηχανισμών που σχετίζονται με την άμυνα των ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία συχνά έρχονται αντιμέτωπα με προκλητικές και επεκτατικές πολιτικές τρίτων κρατών, όπως —ιδίως— της Τουρκίας. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Den europæiske grænse- og kystvagt (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα που προέκυψαν από το προσφυγικό ζήτημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, καλούμαστε να συνεργαστούμε ώστε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε τις απαραίτητες λύσεις, κάτι που έχουν ανάγκη εκατομμύρια πολίτες. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Protokol til aftalen mellem EU og Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, og om Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς τη σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το «Eurodac», για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου, αναφορικά με την πρόσβαση στο «Eurodac» για σκοπούς επιβολής του νόμου. Η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των πλευρών είναι σημαντική για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων κρατών μελών αλλά και πολιτών. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling (A8-0401/2018 - Dan Nica) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του. Η εφαρμογή και χρήση ανάλογων προγραμμάτων είναι πολύ σημαντική ώστε να προετοιμάσουμε την επόμενη μέρα για την Ευρώπη και τους πολίτες της. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Programmet til gennemførelse af Horisont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) EL  
 

Η έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση σημαντικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Γι’ αυτό και την υπερψήφισα.

Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Είναι προφανές πως —ιδιαίτερα τη σύγχρονη εποχή— η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητά μας. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) EL  
 

Η έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την πλήρη ενεργοποίηση της Ευρώπης σε έναν τομέα που θα αποτελέσει πεδίο ανάπτυξης και σημαντικής επιστημονικής έρευνας για την ανθρωπότητα στο κοντινό μέλλον. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) EL  
 

Η έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 συμβάλλει στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος πλαισίου, γεγονός το οποίο σχετίζεται με τεχνολογικά αλλά και οικονομικά ζητήματα για το μέλλον της Ευρώπης. Οφείλουμε να θέτουμε τις κατάλληλες βάσεις για τα επόμενα χρόνια και, ως εκ τούτου, ψήφισα θετικά.

Fiscalisprogrammet for samarbejde på beskatningsområdet (A8-0421/2018 - Sven Giegold) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση που συνεχίζει να ταλαιπωρεί εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, η σημασία της καλύτερης δυνατής συνεργασίας μεταξύ των μελών της ΕΕ σε φορολογικά ζητήματα είναι προφανής. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα. Καλούμαστε να δραστηριοποιηθούμε όσο το δυνατόν αποδοτικότερα σε αυτόν τον πολύ σημαντικό τομέα. Σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει η έκθεση και γι’ αυτό την υπερψήφισα.

Programmet for retlige anliggender (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) EL  
 

Η έκθεση σχετικά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη» στοχεύει μεταξύ άλλων στην ύπαρξη ενός λειτουργικού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης και αποτελεσματικών, ανεξάρτητων και ποιοτικών εθνικών δικαστικών συστημάτων, καθώς και στην καταπολέμηση των ανισοτήτων. Θεωρώ ότι οι στόχοι αυτοί συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρώπης και των κρατών μελών της, αλλά και στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Programmet for rettigheder og værdier (A8-0468/2018 - Bodil Valero) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες». Η έκθεση εστιάζει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, στην ανάγκη ανάδειξης των δικαιωμάτων και αξιών που πρέπει να εξακολουθήσουν να καλλιεργούνται, να προστατεύονται και να προωθούνται ενεργά από την Ένωση και κάθε κράτος μέλος σε όλες τις πολιτικές τους με συνεκτικό τρόπο και πρέπει να εφαρμόζονται, να είναι κοινά για τους πολίτες και τους λαούς της ΕΕ και να βρίσκονται στον πυρήνα του εγχειρήματος της ΕΕ, δεδομένου ότι η επιδείνωση αυτών των δικαιωμάτων και αξιών σε οιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να έχει επιζήμιες συνέπειες. Ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της πρόσφατης κρίσης, οφείλουμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα ανάλογων προσπαθειών που συμβάλλουν στον σεβασμό βασικών δικαιωμάτων των πολιτών. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς τη σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Η επικείμενη αποχώρηση δημιουργεί λογικά ζητήματα αναδιοργάνωσης της λειτουργίας της Ένωσης και —ιδιαίτερα σε οικονομικά θέματα— καλούμαστε να βρούμε τις απαντήσεις άμεσα. Γι’ αυτό και υπερψήφισα το κείμενο.

Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Rusland (A8-0188/2019 - Christian Ehler) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς τη σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Παρά τις προφανώς θετικές προεκτάσεις της συνεργασίας μεταξύ των δυο πλευρών, θεωρώ ότι το κείμενο δεν έχει ισορροπημένη προσέγγιση σε θέματα πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ τους. Γι’ αυτό και απείχα.

Ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) EL  
 

Η έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αποτελεί μια τυπική διαδικασία χωρίς αρνητικές προεκτάσεις στη λειτουργία της Ένωσης ή στα δικαιώματα και συμφέροντα των πολιτών. Γι’ αυτό και την υπερψήφισα.

Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre (A8-0084/2019 - Julia Reda) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού. Είναι σημαντικό να αναβαθμίσουμε και εκσυγχρονίσουμε τις ευρωπαϊκές δομές ώστε να έχουμε λύσεις στις σύγχρονες προκλήσεις. Γι’ αυτό και υπερψήφισα την έκθεση.

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) EL  
 

Η έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» στοχεύει στην ανάπτυξη δράσεων για ζητήματα μεταφορών και σύνδεσης των κρατών μελών. Παρά τα θετικά στοιχεία της έκθεσης, δεν τηρούνται ίσες αποστάσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη. Γι’ αυτό και απείχα.

Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) EL  
 

Η έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο συνδέεται άμεσα με τον περιορισμό ιδιαίτερα επικίνδυνων δράσεων. Παρότι είναι μια θετική προσπάθεια, οφείλουμε να προσέξουμε τα ζητήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται απόλυτα και γι’ αυτό απείχα.

Anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς την Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann. Καθώς η διαδικασία δεν αφορά την ελευθερία έκφρασης και δράσης του ως Ευρωβουλευτή, οφείλουμε να μη σταθούμε εμπόδιο στη δικαιοσύνη. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.