Sofia SAKORAFA
 • Sofia
  SAKORAFA
 • Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
 • Medlem af bestyrelsen
 • Grækenland Independent
 • Fødselsdato: 29. april 1957, Trikala, Thessalia

Formand

 • DCAM Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika

Medlem

 • CPDE Delegationsformandskonferencen
 • AFET Udenrigsudvalget
 • PETI Udvalget for Andragender

Stedfortræder

 • ITRE Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • SEDE Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • D-MK Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-den tidligere jugoslaviske republik Makedonien
 • D-CL Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile
 • DPAL Delegationen for Forbindelserne med Palæstina
 • DLAT Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Seneste aktiviteter

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

ITRE
11-07-2018 ITRE_AD(2018)622212

Afslutning af det tredje økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (forhandling)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(16)

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  03M051
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05074
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M051
  1047 Brussels