Jens-Peter BONDE : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 05-12-2004 : Gruppen for Selvstændighed/Demokrati - Medformand
 • 06-12-2004 / 08-05-2008 : Gruppen for Selvstændighed/Demokrati - Formand

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 08-05-2008 : JuniBevægelsen - Mod Unionen (Danmark)

Næstformand 

 • 21-09-2004 / 08-05-2008 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz, Island og Norge og Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

Medlemmer 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Formandskonferencen
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz, Island og Norge og Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 13-12-2006 / 08-05-2008 : Formandskonferencen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 31-01-2007 / 08-05-2008 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budgetkontroludvalget
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013
 • 22-09-2006 / 14-01-2007 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budgetkontroludvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 31-01-2007 / 07-10-2007 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 31-01-2007 / 08-05-2008 : Budgetkontroludvalget
 • 31-01-2007 / 08-05-2008 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 06-12-2007 / 08-05-2008 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om højst 8 timers transport af levende dyr  
- P6_DCL(2004)0060 - Bortfaldet  
Gitte SEEBERG , Jens-Peter BONDE , Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF , James NICHOLSON , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Åbningsdato : 15-12-2004
Frist : 15-03-2005
Antal underskrifter : 231 - 15-03-2005

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.