Frode Nør CHRISTENSEN : 3. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe) - Medlem

Nationale partier 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Centrum-Demokraterne (Danmark)

Næstformand 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Udvalget om Transport og Turisme
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Udvalget om Transport og Turisme

Medlemmer 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegationen for Forbindelserne med Sverige, Finland, Island of Nordisk Råd
  • 12-10-1990 / 14-01-1992 : Budgetkontroludvalget
  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegationen for Forbindelserne med Sverige
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegation til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EF-Sverige
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegation til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Sverige