Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
 • Medlem
 • Belgien Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Fødselsdato: 2. maj 1972, Sint-Truiden

Indlæg på plenarmødet

565

EU-støtte til UNRWA oven på USA's tilbagetrækning af finansiel støtte til UNRWA (forhandling)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(13)

Situationen i Yemen (forhandling)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

Unionens tilstand (forhandling)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 28. og 29. juni (forhandling)

03-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-03(16)

Situationen for rohingyaflygtninge, særlig den vanskelige situation for børn

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.3)

Jerusalems status og situationen i Gaza (forhandling)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(13)

Drøftelse med Belgiens premierminister, Charles Michel, om Europas fremtid (forhandling)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Beskyttelse af migrantbørn (forhandling)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Situationen i Gazastriben

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Ordfører for betænkning

1

BETÆNKNING om private sikkerhedsfirmaer

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Skyggeordfører for betænkning

14

  REPORT on the 2018 Commission Report on Kosovo

AFET
16-10-2018 A8-0332/2018

BETÆNKNING om forbindelserne mellem EU og NATO

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

BETÆNKNING om den aktuelle situation og fremtidsperspektiverne for fåre- og gedesektoren i EU

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

BETÆNKNING om Kommissionens 2016-rapport om Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

BETÆNKNING om kvinder og deres rolle i landdistrikterne

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

BETÆNKNING om håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

BETÆNKNING om EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Ordfører for udtalelse

3

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

AGRI
09-10-2018 AGRI_AD(2018)625318

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Skyggeordfører for udtalelse

6

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014

AFET
01-10-2018 AFET_AD(2018)627015

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

UDTALELSE EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 og (EU) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

UDTALELSE om fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Institutionelt beslutningsforslag

302

Fælles beslutningsforslag Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Fælles beslutningsforslag om Cambodja, især sagen om Kem Sokha

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Fælles beslutningsforslag Om Uganda - anholdelse af parlamentsmedlemmer fra oppositionen

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om autonome våbensystemer

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Fælles beslutningsforslag om Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Fælles beslutningsforslag om Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Individuelt beslutningsforslag

1

Skriftlige erklæringer

3

Skriftlig erklæring om personer med Downs syndrom

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Bortfaldet

Detaljer

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Åbningsdato : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal underskrifter : 69 - 22-02-2017

Skriftlig erklæring om organdonation

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Bortfaldet

Detaljer

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Åbningsdato : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal underskrifter : 113 - 08-06-2016

Skriftlig erklæring om flysikkerhed og farlige militærflyvninger

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Bortfaldet

Detaljer

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Åbningsdato : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal underskrifter : 106 - 06-01-2016

Skriftlige forespørgsler

146

  European methodology for rules of origin for diamonds

14-09-2018 E-004675/2018 Kommissionen

  VP/HR - Relocation of the Bedouin village of Khan al-Ahmar and violence against residents in the West Bank

23-08-2018 E-004327/2018 Kommissionen

  The drought and its impact on farming

23-08-2018 E-004326/2018 Kommissionen

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Kommissionen

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Kommissionen

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Kommissionen

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Kommissionen

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Kommissionen

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Rådet

Mundtlige forespørgsler

21

Større forespørgsel - VP/HR - EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer

21-03-2018 O-000032/2018 Kommissionen

Beskyttelse af migrantbørn

20-03-2018 O-000031/2018/ændr.1 Kommissionen

Undersøgelse efter skandalen om "Dieselgate" 2.0

02-02-2018 O-000013/2018 Kommissionen

NF/HR - Situationen for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og støtten af dem i EU

21-12-2017 O-000102/2017 Kommissionen

Situationen for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og støtten af dem i EU

21-12-2017 O-000101/2017 Kommissionen

Konsekvenserne af det russiske forbud mod import af EU's landbrugsprodukter

20-10-2017 O-000081/2017 Kommissionen

Anerkendelse af skoleuddannelsesperioder i udlandet

02-06-2017 O-000048/2017 Kommissionen

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Kommissionen

Større forespørgsel - Opfølgning på skandalen om importeret brasiliansk kød

12-04-2017 O-000029/2017 Kommissionen

Forespørgsler

4

VP/HR - EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer

21-03-2018 G-000003/2018

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017

Opfølgning på skandalen om importeret brasiliansk kød

12-04-2017 G-000004/2017

VP/HR - Den israelske bosættelsespolitik

27-01-2017 K-000001/2017

Skriftlige stemmeforklaringer

657

 

Strategipakken for offentlige udbud (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)

04-10-2018

Ik stemde voor een Europese strategie inzake overheidsopdrachten. Bij overheidsuitgaven gefinancierd met belastinggeld is transparantie en eerlijkheid vereist. Het voorstel biedt richtlijnen aan die de lidstaten zou moeten helpen om hun strategische doelstellingen uit te voeren, en dient ter regulatie van de aankoop door de overheid van goederen, diensten of werken. Innovatie is belangrijk, maar hetzelfde geldt voor transparantie en anderzijds ook voor de bevoegdheden van de lidstaten om hun nationaal beleid te voeren.

 

EU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss)

04-10-2018

Om criminaliteit binnen en buiten de grenzen tegen te gaan stemde ik voor dit verslag over Eurojust. Het voorstel diende ter duiding dat internationale misdaad een internationale aanpak nodig heeft en verdere harmonisatie tussen de nationale gerechtsinstellingen via onder meer een betere gegevensuitwisseling. Daarnaast haalt het de nood aan voor een verheldering van de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden van het Europees Openbaar Ministerie enerzijds en Eurojust anderzijds. Omdat georganiseerde misdaad alle burgers aangaat, stemde ik voor de voorgestelde hervormingen van Eurojust

 

Gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck)

04-10-2018

Dit verslag wil een betere bestrijding van financiering van georganiseerde misdaad aangaan, via o.a. het witwassen van geld en onwettig contantenverkeer. Het rapport stelt namelijk een vereenvoudiging voor van het rechtskader om deze misdaden aan te pakken. Bijvoorbeeld door het verordeningsproces dat beveelt tot bevriezing of confiscatie van goederen verworven door misdrijven te versnellen, een sterkere rol te geven aan centrale nationale bevoegdheden, en een betere communicatie tussen nationale autoriteiten na te streven. Om te zorgen dat de mensenrechten ten allen tijde gerespecteerd wordt, en er op een efficiënte manier aan misdaadbestrijding gedaan kan worden, stemde ik voor dit voorstel.

 

Fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)

04-10-2018

In het digitale tijdperk is het belangrijk om grondig na te denken over gegevensverkeer binnen onze eengemaakte markt ¬— persoonsgebonden of niet. Enerzijds is de soevereiniteit van de lidstaten belangrijk om bepaalde gegevensuitwisseling te beperken, maar anderzijds brengt dit een kostenplaatje met zich mee qua opslag van de data en zouden alle partijen binnen de eengemaakte markt toegang moeten hebben tot niet-persoonsgebonden gegevens, mits een evenwichtig rechtskader in werking is. Het voorstel raadt aan tot een duidelijk, eenvoudig en toegankelijk kader voor gegevensuitwisseling daarom stemde ik voor.

 

EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)

04-10-2018

Ik stemde voor bindend VN instrument voor transnationale bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Het voorstel vertrekt van het standpunt dat transnationale bedrijven indirect kunnen bijdragen tot menselijk leed over de grenzen heen, zij het via het in stand houden van kinderarbeid, of via het leveren aan wapens aan betrokken partijen in een conflict. Enerzijds moeten de industrieën beschermd worden, gezien zij de kern van de Europese economie uitmaken, anderzijds moeten we ze ook houden aan hun verplichtingen jegens de mensenrechten.

 

Situationen i Yemen (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

04-10-2018

In een oorlog zijn alle partijen schuldig aan oorlogsmisdaden. Mijn stem gold de toekomst en veiligheid van de burgers van Jemen. Het rapport roept op tot grotere sociale dialoog en een groter respect voor de mensenrechten, alsook het garanderen dat humanitaire steun ten allen tijde geleverd kan worden aan de behoeftigen. Daarnaast geeft het aan dat blijvende wapenleveringen ¬— ongeacht de bestemming ¬— het conflict enkel kunnen laten voortduren. In protest tegen de inhumane omstandigheden, bracht ik mijn stem uit om het conflict in Jemen te doen stoppen.

 

Bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter (B8-0400/2018)

04-10-2018

Naar aanleiding van de Britse douanefraudezaak in 2018, stemde ik vandaag voor een voorstel om de douanecapaciteiten te versterken, alsook om verder te onderzoeken hoe douanerechten en -plichten ten allen tijde nagestreefd worden. Enerzijds verkent het voorstel een mogelijke overheveling van douanebestrijding van nationaal naar Europees niveau, anderzijds roept het op tot betere naleving van de douanevereisten door alle lidstaten, ook die lidstaten die niet lid zijn van het Europees Openbaar Ministerie.

 

Harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)

03-10-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd dat handelt over de grondbeginselen voor het toekomstige definitieve btw-stelsel. Een toekomstig btw-stelsel moet enerzijds belastingsfraude tegengaan, maar anderzijds ook efficiënt, transparant en toegankelijk zijn voor zowel de gewone burger als bedrijven en ondernemers. Het parlement boog zich over de voorstellen die een aantal vereenvoudigde procedures voor belastingaangifte en grensoverschrijdende btw inhouden. Een soepel systeem is vereist dat efficiënt kan optreden in interne en grensoverschrijdende btw-geschillen en anderzijds fraude tegengaat.

 

Moms: anvendelsesperioden for ordningen for omvendt betalingspligt og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen)

03-10-2018

Het verslag behandelt de mogelijkheid voor lidstaten om de verleggingsregeling voor de betaling van btw toe te passen om grootschalige fraude tegen te gaan. Lidstaten die met belastingontduiking of –ontwijking kampen, zouden baat hebben bij een sneller en efficiënt preventie- en bestrijdingsmechanisme. Ik heb gestemd voor dit voorstel om een vereenvoudigde en betere fraudebestrijding over de grenzen heen te bekomen.

 

Administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register (A8-0285/2018 - Ivana Maletić)

03-10-2018

Goederenverkeer tussen lidstaten of via een derde lidstaat vereisen een nauwkeurige administratieve samenwerking. Dit is zeker het geval als er een overlapping is betreffende het gebruik van de goederen, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijke consumptie. Daarom stemde ik voor het voorstel aangaande de legale basis voor administratieve samenwerking, alsook de aanbevelingen ten aanzien van de financiering van een dergelijke gecentraliseerde dienst.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel