Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
 • Medlem
 • Belgien Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Fødselsdato: 2. maj 1972, Sint-Truiden

Indlæg på plenarmødet

562

Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 28. og 29. juni (forhandling)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Situationen for rohingyaflygtninge, særlig den vanskelige situation for børn

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

Jerusalems status og situationen i Gaza (forhandling)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Drøftelse med Belgiens premierminister, Charles Michel, om Europas fremtid (forhandling)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Beskyttelse af migrantbørn (forhandling)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Situationen i Gazastriben

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Situationen i Syrien (forhandling)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Situationen i Rusland (forhandling)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Medlidenhedsdrab i Uganda

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(8.3)

Ordfører for betænkning

1

BETÆNKNING om private sikkerhedsfirmaer

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Skyggeordfører for betænkning

13

BETÆNKNING om forbindelserne mellem EU og NATO

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

BETÆNKNING om den aktuelle situation og fremtidsperspektiverne for fåre- og gedesektoren i EU

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

BETÆNKNING om Kommissionens 2016-rapport om Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

BETÆNKNING om kvinder og deres rolle i landdistrikterne

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

BETÆNKNING om håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

BETÆNKNING om EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Ordfører for udtalelse

2

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Skyggeordfører for udtalelse

5

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

UDTALELSE EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 og (EU) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

UDTALELSE om fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Institutionelt beslutningsforslag

295

Fælles beslutningsforslag om Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Fælles beslutningsforslag om Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0337/2018

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0330/2018

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0327/2018

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Individuelt beslutningsforslag

1

Skriftlige erklæringer

3

Skriftlig erklæring om personer med Downs syndrom

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Bortfaldet

Detaljer

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Åbningsdato : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal underskrifter : 69 - 22-02-2017

Skriftlig erklæring om organdonation

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Bortfaldet

Detaljer

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Åbningsdato : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal underskrifter : 113 - 08-06-2016

Skriftlig erklæring om flysikkerhed og farlige militærflyvninger

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Bortfaldet

Detaljer

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Åbningsdato : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal underskrifter : 106 - 06-01-2016

Skriftlige forespørgsler

143

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Kommissionen

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Kommissionen

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Kommissionen

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Kommissionen

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Kommissionen

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Rådet

  Future integration of ELFM in the Landfill Directive and support for the competency network on ELFM

29-06-2018 E-003580/2018 Kommissionen

  Support for enhanced landfill mining

29-06-2018 E-003579/2018 Rådet

Mundtlige forespørgsler

21

Større forespørgsel - VP/HR - EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer

21-03-2018 O-000032/2018 Kommissionen

Beskyttelse af migrantbørn

20-03-2018 O-000031/2018/ændr.1 Kommissionen

Undersøgelse efter skandalen om "Dieselgate" 2.0

02-02-2018 O-000013/2018 Kommissionen

NF/HR - Situationen for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og støtten af dem i EU

21-12-2017 O-000102/2017 Kommissionen

Situationen for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og støtten af dem i EU

21-12-2017 O-000101/2017 Kommissionen

Konsekvenserne af det russiske forbud mod import af EU's landbrugsprodukter

20-10-2017 O-000081/2017 Kommissionen

Anerkendelse af skoleuddannelsesperioder i udlandet

02-06-2017 O-000048/2017 Kommissionen

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Kommissionen

Større forespørgsel - Opfølgning på skandalen om importeret brasiliansk kød

12-04-2017 O-000029/2017 Kommissionen

Forespørgsler

4

VP/HR - EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer

21-03-2018 G-000003/2018 Kommissionen

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017 Kommissionen

Opfølgning på skandalen om importeret brasiliansk kød

12-04-2017 G-000004/2017 Kommissionen

VP/HR - Den israelske bosættelsespolitik

27-01-2017 K-000001/2017 Kommissionen

Skriftlige stemmeforklaringer

597

 

Ophavsret på det digitale indre marked (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Ik heb gestemd tegen de beslissing om de onderhandelingen aan te vatten met de Raad op basis van het compromis binnen de Commissie-JURI. Het Internet moet open en vrij blijven, maar de auteurs moeten ook erkend worden in hun rechten. Het huidige akkoord binnen JURI voldeed niet.

 

Det europæiske borgerinitiativ (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat dit toelaat het Europees Burger Initiatief te gebruiken als een instrument voor maatschappelijke betrokkenheid in de Unie. Ik vind het belangrijk dat het Europees Parlement zich inzet om een passend niveau van openbaar debat te bevorderen.

 

Elektronisk udveksling med Kroatien af DNA-oplysninger (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina)

05-07-2018

Met de toetreding van Kroatië bij de Europese Unie moeten er nog enkele dossiers geregeld worden. Ik stem in met het uitvoeringsbesluit van de Raad om DNA-gegevens, volgens de EU-wetgeving, automatisch te delen met Kroatië o.a. in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

 

Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat dit zal leiden tot een vereenvoudiging van het beheer en het ontvangen van EU-fondsen. Ik steun de aandacht die de Commissie geeft aan de vereenvoudiging voor ontvangers van EU-middelen, het doeltreffender gebruik van financieringsinstrumenten en een flexibeler begrotingsbeheer. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere administratie.

 

EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit rapport gestemd, omdat zo visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen. Dit helpt onze diensten om te beoordelen of reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid toegelaten kunnen worden op ons grondgebied. Ik steun dit voorstel omdat er vandaag ongeveer 1,4 miljard inwoners vrijgesteld zijn van visumplicht wanneer ze de EU binnen reizen. Er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2020 met 20 % zal toenemen. Wij hebben over niet-visumplichtige derde onderdanen, die naar de EU reizen, minder informatie ter beschikking dan over reizigers die wel visumplichtig zijn.

 

EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS): Europols opgaver (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat het goed is dat visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen om de aanwezigheid van deze reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid te beoordelen. Ik stemde in met de taken die Europol in deze werden toebedeeld.

 

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat ik de Commissie steun in het versterken van het mandaat van EU-LISA zodat het technische oplossingen kan ontwikkelen en uitrollen om de informatiesystemen van de EU interoperabel te maken en zo de leemten in de informatie te dichten en informatie-uitwisseling tussen de informatiesystemen mogelijk te maken.

 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd wegens de aandacht voor een hernieuwde EU-defensieagenda, met inbegrip van het ‘European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)’ als een eerste stap in het Europees Defensiefonds. Ik ben ervan overtuigd dat deze gedeelde inspanning zal bijdragen tot de totstandkoming van schaalvoordelen en betere coördinatie tussen de lidstaten en de privésector, die bijdragen aan de strategische belangen van de EU als globale speler.

 

Den 73. samling i FN's Generalforsamling (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat de EU hiermee aandringt op een hervorming van het VN-systeem en de Veiligheidsraad. Ik steun de 3-pijler-hervorming van de secretaris-generaal, waarbij een brede consensus voor de Algemene Vergadering wordt gezocht, het veto-systeem van de Veiligheidsraad wordt beperkt en de samenstelling van de Veiligheidsraad moet voldoen aan de situatie vandaag, met inbegrip van een permanent zitje voor de EU. Voorts steun ik de prioriteiten die de EU in deze vergadering wil aanhalen omtrent vrede en veiligheid, vrouwenrechten, non-proliferatie, mensenrechten, klimaat en de Global Compact voor migratie.

 

Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Ik maak me ernstige zorgen over de humanitaire situatie in Venezuela. Grote aantallen doden en een ongekende instroom van migranten en vluchtelingen. Vele Venezolanen voelen zich gedwongen om hun land te verlaten als gevolg van het gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen.
De Venezolaanse autoriteiten moeten erkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis en voorkomen dat de situatie verslechtert. Ik stemde voor deze gemeenschappelijke resolutie.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel