Edward CZESAK : Hjem 

Næstformand 

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU 

Medlem 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

Stedfortræder 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

Seneste aktiviteter 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027 EN  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
Skyggeordfører for udtalelse 
Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden  
- IMCO_AD(2018)625314 -  
-
IMCO 
Skyggeordfører for udtalelse 

Kontakt