Joan COLOM i NAVAL : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-1999 / 07-03-2000 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem
 • 08-03-2000 / 16-01-2002 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem af bestyrelsen
 • 17-01-2002 / 25-02-2004 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 20-07-1999 / 25-02-2004 : Partit dels Socialistes de Catalunya (Spanien)

Næstformand 

 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Europa Parlamentet
 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Europa-Parlamentets Præsidium
 • 15-01-2002 / 25-02-2004 : Europa Parlamentet
 • 15-01-2002 / 25-02-2004 : Europa-Parlamentets Præsidium

Medlemmer 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Budgetudvalget
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 17-01-2002 / 25-02-2004 : Budgetudvalget
 • 07-02-2002 / 25-02-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

Stedfortræder 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål
 • 17-01-2002 / 25-02-2004 : Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om terrorismen i Spanien  
- P5_DCL(2000)0013 - Vedtaget  
Joan COLOM i NAVAL , Rosa DÍEZ GONZÁLEZ , Gerardo GALEOTE , Alonso José PUERTA , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Åbningsdato : 18-09-2000
Frist : 18-12-2000
Dato for vedtagelse : 05-05-2004
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P5_TA(2000)0494
Antal underskrifter : 413 - 18-12-2000