Enrique BARÓN CRESPO : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Formand 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om International Handel
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om International Handel

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Udvalget om International Handel
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Udvalgsformandskonferencen
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien og Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der importeres fra tredjelande ("oprindelsesmærkning")  
- P6_DCL(2007)0075 - Vedtaget  
Joseph DAUL , Enrique BARÓN CRESPO , Sir Graham WATSON , Heide RÜHLE , Eugenijus MALDEIKIS  
Åbningsdato : 03-09-2007
Frist : 03-12-2007
Dato for vedtagelse : 11-12-2007
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2007)0599
Antal underskrifter : 433 - 04-12-2007
Skriftlig erklæring om internationale adoptioner i Rumænien  
- P6_DCL(2006)0023 - Vedtaget  
Claire GIBAULT , Jean-Marie CAVADA , Antoine DUQUESNE , Charles TANNOCK , Enrique BARÓN CRESPO  
Åbningsdato : 03-04-2006
Frist : 06-07-2006
Dato for vedtagelse : 05-09-2006
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2006)0336
Antal underskrifter : 408 - 06-07-2006

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.