James ELLES : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetudvalget
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetudvalget

Stedfortræder 

  • 16-09-2009 / 31-01-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
  • 23-06-2010 / 30-06-2011 : Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013
  • 24-06-2010 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udenrigsudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer