Niall ANDREWS : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-1999 / 20-05-2003 : Gruppen Union for Nationernes Europa - Medlem
 • 21-05-2003 / 19-07-2004 : Gruppen Union for Nationernes Europa - Kasserer

Nationale partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (Irland)

Medlemmer 

 • 21-07-1999 / 13-02-2000 : Budgetudvalget
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Medlemmer af Europa-Parlamentet til Den Paritetiske Parlamentariske Forsamling for Konventionen mellem Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Den Europæiske Union (AVS-EU)
 • 14-02-2000 / 14-01-2002 : Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Medlemmer af Europa-Parlamentet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling for Konventionen mellem Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Den Europæiske Union (AVS-EU)
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Det Midlertidige Udvalg om Øget Sikkerhed til Søs

Stedfortræder 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Udvikling og Samarbejde
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128