Alexandros ALAVANOS : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 20-07-1999 / 14-04-2004 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem

Nationale partier 

  • 20-07-1999 / 14-04-2004 : Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou (Grækenland)

Formand 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Bulgarien

Medlemmer 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegationsformandskonferencen
  • 17-01-2002 / 14-04-2004 : Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
  • 07-02-2002 / 14-04-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøsteuropa

Stedfortræder 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
  • 17-01-2002 / 14-04-2004 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Betænkning om rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om planlægning af fremtidens uddannelse - Fremme af innovation med de nye teknologier - Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier og Sport  
- A5-0299/2000 -  
-
CULT 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128