Emma BONINO
 • Emma
  BONINO
 • Italien
 • Fødselsdato: 9. marts 1948, Bra

Politiske grupper

 • 17.07.1979 / 09.12.1979 : Gruppen for teknisk koordinering og forsvar for uafhængige grupper og medlemmer - Medlem
 • 10.12.1979 / 13.04.1980 : Gruppen for teknisk koordinering og forsvar for uafhængige grupper og medlemmer - Medlem af bestyrelsen
 • 14.04.1980 / 23.07.1984 : Gruppen for teknisk koordinering og forsvar for uafhængige grupper og medlemmer - Medlem
 • 24.07.1984 / 11.09.1984 : Løsgængere - Medlem
 • 09.01.1986 / 16.09.1987 : Løsgængere - Medlem
 • 17.09.1987 / 17.11.1987 : Gruppen for Teknisk Koordinering of Forsvar af Uafhængige Grupper og Medlemmer - Medlem
 • 18.11.1987 / 12.04.1988 : Løsgængere - Medlem
 • 20.07.1999 / 02.10.2001 : Den Tekniske Gruppe for Uafhængige Medlemmer - blandet gruppe - Medlem
 • 03.10.2001 / 19.07.2004 : Løsgængere - Medlem
 • 20.07.2004 / 27.04.2006 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier

 • 17.07.1979 / 23.07.1984 : Partito radicale (Italien)
 • 24.07.1984 / 11.09.1984 : Partito radicale (Italien)
 • 09.01.1986 / 12.04.1988 : Partito radicale (Italien)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Lista Emma Bonino (Italien)
 • 20.07.2004 / 27.04.2006 : Lista Emma Bonino (Italien)

Næstformand

 • 20.09.2004 / 27.04.2006 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene

Medlem

 • 20.07.1979 / 23.07.1984 : Energi- og Forskiningsudvalget
 • 16.10.1981 / 21.01.1982 : Udvalget for budgetkontrol
 • 26.07.1984 / 11.09.1984 : Udvalget for Forretningsordenen of for andragender
 • 26.07.1984 / 11.09.1984 : Budgetudvalget
 • 17.01.1986 / 20.01.1987 : Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder
 • 10.04.1986 / 20.01.1987 : Delegationen for Forbindelserne med Malta
 • 21.01.1987 / 13.10.1987 : Budgetudvalget
 • 21.01.1987 / 12.04.1988 : Delegationen for Forbindelserne med Jugoslavien
 • 14.10.1987 / 12.04.1988 : Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 05.10.1999 / 03.09.2000 : Medlemmer af Europa-Parlamentet til Den Paritetiske Parlamentariske Forsamling for Konventionen mellem Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Den Europæiske Union (AVS-EU)
 • 07.09.2000 / 14.01.2002 : Delegationen for Forbindelserne med Sydøsteuropa
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene og Golfstaterne
 • 21.07.2004 / 12.09.2004 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 21.07.2004 / 27.04.2006 : Udenrigsudvalget
 • 15.09.2004 / 15.09.2004 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet
 • 15.09.2004 / 19.09.2004 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene

Stedfortræder

 • 21.01.1987 / 24.07.1989 : Energi-, Forskinings- og Teknologiudvalget
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Udvalget om Udvikling og Samarbejde
 • 22.07.2004 / 27.04.2006 : Budgetudvalget
 • 13.09.2004 / 27.04.2006 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 15.09.2004 / 27.04.2006 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 16.09.2004 / 27.04.2006 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 6. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

9

Stemmeforklaringer

16-02-2006 P6_CRE(2006)02-16(7)

A6-0409/2005 - BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked

Afghanistan

26-10-2005 P6_CRE(2005)10-26(20)

Åbning af forhandlinger med Tyrkiet - Tillægsprotokol til associeringsaftalen med Tyrkiet

28-09-2005 P6_CRE(2005)09-28(3)

Afrika, globalisering, fattigdomsbekæmpelse

06-07-2005 P6_CRE(2005)07-06(3)

EU's bistand til ofrene for flodbølgen i Asien (fortsat)

12-01-2005 P6_CRE(2005)01-12(9)

Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse

13-12-2004 P6_CRE(2004)12-13(10)

Redegørelse ved Barroso, den valgte formand for Kommissionen

26-10-2004 P6_CRE(2004)10-26(5)

Den humanitære situation i Sudan

14-09-2004 P6_CRE(2004)09-14(11)

Redegørelse af den udpegede formand for Kommissionen (fortsat)

22-07-2004 P6_CRE(2004)07-22(1)

Beslutningsforslag

17

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Cambodja

18-01-2006 RC-B6-0057/2006

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Egypten: vold mod sudanesiske flygtninge

18-01-2006 RC-B6-0056/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on the violence against Sudanese refugees in Egypt

16-01-2006 B6-0061/2006

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  MOTION FOR A RESOLUTION on Cambodia

16-01-2006 B6-0060/2006

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Afghanistan

16-01-2006 RC-B6-0026/2006

FORSLAG TIL BESLUTNING om Afghanistan

11-01-2006 B6-0030/2006

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om indledning af forhandlingerne med Tyrkiet

27-09-2005 RC-B6-0484/2005

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Belarus

09-03-2005 RC-B6-0193/2005

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Cambodja

09-03-2005 RC-B6-0190/2005

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Saudi-Arabien

09-03-2005 RC-B6-0189/2005

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om Det Europæiske Råd afgørelse i december 2004 om at indlede forhandlinger med Tyrkiet

13-10-2004 P6_DCL(2004)0040 Bortfaldet

Detaljer

Emma BONINO , Daniel COHN-BENDIT , Bronisław GEREMEK , João de Deus PINHEIRO , Michel ROCARD

Åbningsdato : 13-10-2004
Frist : 13-01-2005
Antal underskrifter : 162 - 13-01-2005

Forespørgsler

40

Handlefrihed for ngo'er i det nordlige Kaukasus og virkningen af EU's humanitære bistand

25-01-2006 E-0367/2006 Kommissionen

EU's holdning til den cubanske regering

07-12-2005 O-0112/2005/ændr.1 Rådet

Ligestillingsmarch i Poznan

28-11-2005 E-4567/2005 Kommissionen

De stadig værre forfølgelser i Cambodja og krænkelse af aftalen mellem EU og Cambodja

11-11-2005 E-4362/2005 Kommissionen

Krænkelse af menneskerettighederne på Cuba og EU's dialogpolitik

31-08-2005 P-3146/2005 Kommissionen

Arrestationen af den tyrkiske videnskabsmand Yektan Turkyilmaz i Armenien

08-08-2005 E-3049/2005 Kommissionen

Arrestationen af den tyrkiske videnskabsmand Yektan Turkyilmaz i Armenien

08-08-2005 E-3048/2005 Rådet

Menneskerettigheder i Tunesien - Mohammed Abu-sagen

25-07-2005 P-2951/2005 Kommissionen

Sprogundervisning i Italien og krænkelse af den frie konkurrence

19-07-2005 E-2916/2005 Kommissionen

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 5. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

33

Afstemning

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(3)

Befolkning og udvikling

08-03-2004 P5_CRE(2004)03-08(8)

Forberedelser til den 60. samling i FN's Menneskerettighedskommission

14-01-2004 P5_CRE(2004)01-14(3)

Afstemning

22-10-2003 P5_CRE(2003)10-22(4)

Forfatning for Europa og regeringskonference

24-09-2003 P5_CRE(2003)09-24(1)

Forbindelserne EU-Cuba

03-09-2003 P5_CRE(2003)09-03(1)

Situationen i Irak

03-09-2003 P5_CRE(2003)09-03(6)

Situationen i Irak

14-05-2003 P5_CRE(2003)05-14(1)

Ordfører for betænkning

1

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktion mod personelminer (Hughes-proceduren) - Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Den Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik

AFET
12-10-2000 A5-0286/2000

Beslutningsforslag

97

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Cambodja

11-02-2004 RC-B5-0079/2004

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAGjf. forretningsordenens artikel 50, stk. 5, af om Georgien

17-12-2003 RC-B5-0547/2003

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Vietnam

19-11-2003 RC-B5-0493/2003

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Cambodja

02-07-2003 RC-B5-0337/2003

FORSLAG TIL HENSTILLING om databeskyttelse i den elektroniske kommunikationssektor

16-01-2003 B5-0013/2003

Forespørgsler

33

Krænkelse af retsstatsprincipperne i Syrien og anholdelse af Aktham Naisse

27-04-2004 E-1419/2004 Kommissionen

Den Afrikanske Menneskerettighedsdomstol

03-02-2004 E-0389/2004 Kommissionen

Den kinesiske nytårsparade i Paris

30-01-2004 E-0328/2004 Kommissionen

Kulturelt folkedrab i Kina

28-01-2004 E-0289/2004 Kommissionen

Korridor 5

17-11-2003 E-3384/2003 Kommissionen

Korridor 5

06-11-2003 E-3383/2003 Rådet