Luigi Ciriaco DE MITA

Politiske grupper

 • 24.07.1984 / 13.04.1988 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe) - Medlem
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier

 • 24.07.1984 / 13.04.1988 : Democrazia cristiana (Italien)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Partito popolare italiano (Italien)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italien)

Medlem

 • 26.07.1984 / 11.07.1985 : Det Politiske Udvalget
 • 21.01.1987 / 13.04.1988 : Udvalget for Forretningsordenen, Vlags Prøvelse og Medlemmernes Immunitet
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udenrigsudvalget
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udenrigsudvalget

Stedfortræder

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Budgetkontroludvalget

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

36

Fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter (A7-0276/2013 - Linda McAvan)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(10.8)

Bedre adgang til finansiering for SMV'er (forhandling)

04-02-2013 P7_CRE-REV(2013)02-04(18)

Ungdomsgaranti (forhandling)

14-01-2013 P7_CRE-REV(2013)01-14(21)

Stemmeforklaringer

11-09-2012 P7_CRE-REV(2012)09-11(11)

A7-0227/2012 - BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater (omarbejdning)

Stemmeforklaringer

13-06-2012 P7_CRE-REV(2012)06-13(10)

A7-0173/2012 - BETÆNKNING Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet

Stemmeforklaringer

13-06-2012 P7_CRE-REV(2012)06-13(10)

B7-0303/2012 - Forslag til beslutning om den flerårige finansielle ramme og egne indtægter

Stemmeforklaringer

23-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-23(9)

A7-0154/2012 - BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner og om ændring af direktiv 2008/7/EF

Stemmeforklaringer

23-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-23(9)

A7-0141/2012 - BETÆNKNING om EU og Kina: Skævhed i samhandelen

Stemmeforklaringer

15-11-2011 P7_CRE-REV(2011)11-15(8)

A7-0371/2011 - BETÆNKNING om reform af EU's statsstøtteregler for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse

Stemmeforklaringer

15-11-2011 P7_CRE-REV(2011)11-15(8)

A7-0350/2011 - BETÆNKNING om demografiske forandringer og konsekvenserne for EU's fremtidige samhørighedspolitik

Beslutningsforslag

1

Forespørgsler

31

  VP/HR - Disposal of Syrian chemical weapons

17-01-2014 E-000443/2014 Kommissionen

  Recognition of certain agricultural products

18-11-2013 E-013083/2013 Kommissionen

  Labelling of products based on truffles

18-11-2013 E-013082/2013 Kommissionen

  Request to reintroduce Regulation (EC) No 29/2012 on marketing standards for olive oil

10-10-2013 E-011599/2013 Kommissionen

  Terni steelworks: saving the industrial site and jobs

22-10-2012 E-009606/2012 Kommissionen

  EU strategy for stemming the influx of counterfeit goods from China

05-07-2012 E-006741/2012 Kommissionen

  Earthquake in Emilia-Romagna: European Union Solidarity Fund

18-06-2012 E-006011/2012 Kommissionen

  FIAT

07-06-2012 E-005748/2012 Kommissionen

  European Globalisation Adjustment Fund

24-04-2012 E-004240/2012 Kommissionen

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 5. valgperiode

Forespørgsler

4

Fri og pluralistisk information

24-04-2003 E-1444/2003 Kommissionen

Koncentration og pluralisme i medierne

24-10-2002 O-0083/2002 Kommissionen

Gennemførelse af strukturfundene i programmeringsperioden 1994-1999

28-02-2002 E-0555/2002 Kommissionen

Kriterier for Kommissionens forslag til hjemsted for Den Europæiske Fødevaremyndighed

08-03-2001 O-0032/2001 Kommissionen

Erklæringer (7. valgperiode)

Erklæring om økonomisk interesse