Marianne THYSSEN : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Christen-Democratisch & Vlaams (Belgien)

Næstformand 

  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Økonomi- og Valutaudvalget

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Økonomi- og Valutaudvalget
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Stedfortræder 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse