John PROCTER : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Kultur- og Uddannelsesudvalget 
Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro 

Stedfortræder 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med Japan 

Seneste aktiviteter 

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande  
- CULT_AD(2018)616832 -  
-
CULT 
Skyggeordfører for udtalelse 

Kontakt