John FLACK : Hjem 

Medlem 

Regionaludviklingsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina 

Stedfortræder 

Fiskeriudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Japan 

Seneste aktiviteter 

Kontakt