• Carlos   COELHO  

Carlos COELHO : Skyggeordfører for udtalelse - 8. valgperiode 

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU  
- IMCO_AD(2017)606030 -  
-
IMCO 
HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om bekæmpelse af IT-kriminalitet  
- IMCO_AD(2017)606009 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om nye udfordringer og koncepter til fremme af turisme i Europa  
- IMCO_AD(2015)549324 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om sikker anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS), almindeligt kendt som ubemandede luftfartøjer (UAV'er), inden for civil luftfart  
- LIBE_AD(2015)549364 -  
-
LIBE