Carlos COELHO : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Portugal)

Formand 

 • 11-07-2000 / 05-09-2001 : Midlertidigt Udvalg om Echelon-aflytningssystemet

Medlemmer 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 06-07-2000 / 10-07-2000 : Midlertidigt Udvalg om Echelon-aflytningssystemet
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 07-02-2002 / 09-03-2003 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 10-03-2003 / 30-04-2004 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tjekkiske Republik

Stedfortræder 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128