Nosheena MOBARIK : Hjem 

Medlem 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
Delegationen for Forbindelserne med Japan 

Stedfortræder 

Fiskeriudvalget 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
Underudvalget om Menneskerettigheder 
Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet 

Kontakt