Thomas WAITZ : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 10-11-2017 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

  • 10-11-2017 / 01-07-2019 : Die Grünen - Die Grüne Alternative (Østrig)

Næstformand 

  • 27-11-2017 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo

Medlemmer 

  • 13-11-2017 / 26-11-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo

Stedfortræder 

  • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien
  • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro
  • 06-12-2017 / 01-07-2019 : Udvalget for Andragender
  • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Det Særlige Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om gennemførelsesrapporten om forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU  
- PETI_AD(2018)625385 -  
-
PETI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- of klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013  
- AGRI_AD(2018)623976 -  
-
AGRI 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse